Hvad betyder Fairtrade for vores bønder?

De kakao-kooperativer, som Sv. Michelsen Chokolade handler med, er underlagt de internationale Fairtrade-regler.  Det betyder blandt andet, at kakaobønderne får minimumsbetaling for deres varer og en Fairtrade bonus, som de kan bruge til at investere i modernisering af deres landbrug og til at forbedre deres dyrkningsmetoder. Men hvilken reel betydning har det for kakaobønderne at være Fairtrade?
 

22761_small

  

Fairtrade minimumspris

Kakaobønderne i kooperativet får en betaling for deres bønner, som enten er en såkaldt minimumspris eller markedsprisen, hvis den er højere end minimumsprisen. Minimumsprisen bliver fastsat for alle certificerede varer af Fairtrade og afspejler den pris, som en vare kan produceres lønsomt til. Den kan være forskellig fra land til land og bliver løbende opdateret.

Minimumsprisen er dermed den pris, som bønderne som minimum kan være sikre på at få for deres kakao, også selv om markedsprisen skulle falde, og de kan også være sikre på, at de kan leve af at sælge deres kakao, hvilket ellers ikke altid er tilfældet. På den måde er de altid garanteret minimumsprisen, som i 2019 blev øget med 20%, fra 2.000 USD per ton kakao til 2.400 USD.
 

Fairtrade premium

Oveni betalingen for bønnerne får kooperativet en premium per ton kakao. Bonussen fastsættes ligesom mindsteprisen af Fairtrade, og den er 10% af mindsteprisen, dvs. pt. 240 USD per ton kakao.

Afregningen af kakaobønnerne i forhold til vægten af bønnerne bliver tjekket af FLOCERT, som er Fairtrades uafhængige certificerings-enhed.

Alle kooperativer, der er underlagt Fairtrade reglerne, skal lægge en nøjagtig plan for, hvordan de vil bruge deres Fairtrade premium. Kooperativernes regnskabstal skal desuden løbende kunne dokumentere, hvordan Fairtrade bonussen er anvendt i forhold til den plan, der er lagt.


Gældende minimumspriser og premium for såvel Fairtrade kakao som andre Fairtrade varer er altid offentligt tilgængelige og kan ses her.

 

Andre fordele

Fairtrade betyder også, at hele værdikæden fra kakaobonde til endelig distributør skal opfylde de vedtagne standarder for bæredygtig produktion. Det gælder for miljøet såvel som for arbejdsforhold. For eksempel skal alle tilbyde en rimelig løn og gode sundheds- og sikkerhedsforhold til alle ansatte. Fairtrade tilbyder rådgivning gennem netværket af andre certificerede producenter til efteruddannelse og træningsforløb, finansiel rådgivning og markedsudvikling.

Herudover påvirker Fairtrade forbrugernes bevidsthed via markedsføring og kampagner for Fairtrade til gavn for producenterne. 

 

Læs mere om Fairtrade på Fairtrade-mærket på fairtrade-maerket.dk og om Fairtrade Cocoa Program på info.fairtrade.net/program


Følg os på facebook.com/svmichelsenchokolade eller instagram.com/explore/tags/svmichelsen

 

Varen er nu lagt i kurv

Shop videre

Til kurven