Hvorfor Fairtrade?

Når du køber vores produkter, er du med til at gøre en forskel for nogen af verdens allerfattigste mennesker.

Hos Sv. Michelsen Chokolade mener vi, at vi har et ansvar over for de bønder, der dyrker vores kakao, og vi var i 2016 den første chokoladeproducent i Danmark, der begyndte at købe al sin kakao på Fairtrade vilkår. Det betyder, at vores kakaobønder altid er sikret en minimumspris for deres kakao, plus en premium, de kan bruge til at investere og udvikle deres landbrug.

Der er mange grunde til at vi valgte Fairtrade som certificering, men en af de vigtigste er, at det er en af de få såkaldte tredjeparts-certificeringer, dvs. den er uafhængig af virksomheder, der køber kakao og/eller producerer chokolade. Derudover er det et krav, at alle led i forsyningskæden, fra kakaobonde til chokoladefabrik, er certificeret. Vi blev certificeret første gang i 2016 og gencertificeret i 2020.


Læs mere om Fairtrade på fairtrade-maerket.dk.

Læs hvad Forbrugerrådet Tænk skriver om de forskellige mærknings-ordninger, inkl. vigtigheden af uafhængig certificering på taenk.dk.

Læs mere om, hvad Fairtrade konkret betyder for kakaobønderne.

Læs om vores øvrige bæredygtighedsprojekter.

Fairtrade kakaobonde med kakao

Er alle udfordringer så løst?

Nej, desværre ikke.

Fairtrade har den højeste minimumspris på kakao af alle
certificeringsordninger, og minimumsprisen beregnes som den pris, der er nødvendig for at en kakaobonde kan leve af at dyrke sin kakao.

Det er dog en meget stor udfordring, at den pris, kakaobonden kan leve af, ofte er højere end markedsprisen og dermed ofte ikke er konkurrencedygtig. I 2019 hævede Fairtrade minimumsprisen med 20 procent, hvilket desværre samtidig betød, at salget af Fairtrade-kakao faldt med 11 procent, fordi mange indkøbere i stedet købte billigere ikke-certificeret kakao. Og denne udfordring er kun blevet større, efter at COVID19 har medført et stort fald i den globale efterspørgsel efter kakao. Det er stadig kun cirka 6% af verdens kakao, der bliver solgt på Fairtrade-vilkår, så vi skal meget højere op, hvis vi skal kunne bekæmpe fattigdommen blandt verdens kakaobønder. Og det betyder i sidste ende, at alle led i værdikæden, inkl. indkøbere, producenter, butikker og i sidste ende forbrugere, skal stille krav, og også acceptere, at deres chokolade bliver dyrere.

Fattigdom er også en af grundene til børnearbejde, og det er endnu en grund til at det er vigtigt, at kakaobønderne får en højere pris for deres kakao. Vi er meget opmærksomme på, at der kan være problemer med børnearbejde både i de enkelte kakaobrug og i forsyningskæden i nogle af verdens fattigste lande, og ingen – og heller ikke vi – kan garantere, at der aldrig sker snyd. Netop derfor er certificeringen fra en uafhængig tredjepart (i vores tilfælde Fairtrade) så vigtig, så eventuelle problemer kan blive undersøgt og rettet op på med det samme, hvis de opstår.