Hvad betyder Fairtrade konkret?

De kakao-kooperativer, som Svend Michelsen Chokolade handler med, er underlagt de internationale Fairtrade-regler. 

Det betyder blandt andet, at kakaoproducenterne får en minimumsbetaling for deres varer og en Fairtrade-bonus, de kan bruge til at investere i modernisering af deres landbrug og til at forbedre deres dyrkningsmetoder

Men hvilken reel betydning har det for kakaoproducenterne at være organiseret i Fairtrade?

Alle led er certificeret af en uafhængig trediepart

Når du som forbruger køber vores Fairtrade-mærkede chokolade, så ved du, at alle involverede led i vores værdikæde er certificeret af FLOCERT. FLOCERT er ikke en del af Fairtrade, men derimod en uafhængig organisation, der certificerer og kontrollerer Fairtrade-standarden og også en række andre sociale, handelsmæssige og miljømæssige standarder og codes of conducts.

Svend Michelsen Chokolade blev certificeret første gang i 2016 og gencertificeret flere gange, senest i 2023.

Du kan læse mere om FLOCERT her.

Fairtrade investerer i rent drikkevand til bønder

Miljø og arbejdsforhold

Som en del af certificeringen og den løbende kontrol stilles der krav til at alle led i værdikæden, fra kakaoproducent til endelig distributør, opfylder en række standarder for bæredygtig produktion. 

Det gælder for miljøet såvel som for arbejdsforhold. For eksempel skal alle tilbyde en rimelig løn og gode sundheds og sikkerhedsforhold til alle ansatte.

Fairtrade tilbyder desuden rådgivning gennem netværket af andre certificerede producenter
til efteruddannelse og træningsforløb, finansiel rådgivning og markedsudvikling.

Læs mere om Fairtrade på fairtrade-maerket.dk.

Kakaobonde med en håndfuld kakaobønner

Fairtrade minimumspris

Kakaoproducenterne i kooperativet får en betaling
for deres bønner, som enten er en såkaldt minimumspris eller markedsprisen, hvis den er højere end minimumsprisen.

Minimumsprisen bliver fastsat for alle certificerede varer af Fairtrade og afspejler den pris, som en vare kan produceres lønsomt til. Den kan være forskellig fra land til land og bliver løbende opdateret.

Minimumsprisen er dermed den pris, som producenterne som minimum kan være sikre på at
få for deres kakao, også selvom markedsprisen skulle falde. De kan også være sikre på, at de kan leve af at sælge deres kakao, hvilket ellers ikke altid er tilfældet. På den måde er de altid garanteret minimumsprisen, som i 2019 blev øget med 20%, fra 2.000 USD per ton kakao til 2.400 USD.

Fairtrade-mærket er den eneste etiske mærkningsordning, der anvender faste minimumspriser. Gældende minimumspriser for såvel Fairtrade-kakao som andre Fairtrade-varer er altid offentligt tilgængelige og kan ses her.

Fairtrade premium

Udover betalingen for bønnerne får kooperativet en premium per ton kakao. Denne premium fastsættes ligesom mindsteprisen af Fairtrade, og den er 10% af mindsteprisen, dvs. pt. 240 USD per ton kakao.

Afregningen af kakaobønnerne i forhold til vægten af bønnerne bliver tjekket af FLOCERT, som er Fairtrades uafhængige certificerings-enhed.

Alle kooperativer, der er underlagt Fairtrade-reglerne, skal lægge en nøjagtig plan for, hvordan de vil bruge deres Fairtrade premium. Kooperativernes regnskabstal skal desuden løbende kunne dokumentere, hvordan deres Fairtrade premium er anvendt i forhold til den plan, der er lagt. 

Gældende premium for såvel Fairtrade-kakao som andre Fairtrade-varer er altid offentligt tilgængelige og kan ses her.

Fairtrade miljøbeskyttelse skov

Hvad betyder Fairtrade konkret?

De kakao-kooperativer, som Svend Michelsen Chokolade handler med, er underlagt de internationale Fairtrade-regler. 

Det betyder blandt andet, at kakaoproducenterne får en minimumsbetaling for deres varer og en Fairtrade-bonus, de kan bruge til at investere i modernisering af deres landbrug og til at forbedre deres dyrkningsmetoder

Men hvilken reel betydning har det for kakaoproducenterne at være organiseret i Fairtrade?

Kakaobonde med en håndfuld kakaobønner

Alle led er certificeret af en uafhængig trediepart

Når du som forbruger køber vores Fairtrade-mærkede chokolade, så ved du, at alle involverede led i vores værdikæde er certificeret af FLOCERT. FLOCERT er ikke en del af Fairtrade, men derimod en uafhængig organisation, der certificerer og kontrollerer Fairtrade-standarden og også en række andre sociale, handelsmæssige og miljømæssige standarder og codes of conducts.

Svend Michelsen Chokolade blev certificeret første gang i 2016 og gencertificeret flere gange, senest i 2023.

Du kan læse mere om FLOCERT her.

Fairtrade minimumspris

Kakaoproducenterne i kooperativet får en betaling
for deres bønner, som enten er en såkaldt minimumspris eller markedsprisen, hvis den er højere end minimumsprisen.

Minimumsprisen bliver fastsat for alle certificerede varer af Fairtrade og afspejler den pris, som en vare kan produceres lønsomt til. Den kan være forskellig fra land til land og bliver løbende opdateret.

Minimumsprisen er dermed den pris, som producenterne som minimum kan være sikre på at
få for deres kakao, også selvom markedsprisen skulle falde. De kan også være sikre på, at de kan leve af at sælge deres kakao, hvilket ellers ikke altid er tilfældet. På den måde er de altid garanteret minimumsprisen, som i 2019 blev øget med 20%, fra 2.000 USD per ton kakao til 2.400 USD.

Fairtrade-mærket er den eneste etiske mærkningsordning, der anvender faste minimumspriser. Gældende minimumspriser for såvel Fairtrade-kakao som andre Fairtrade-varer er altid offentligt tilgængelige og kan ses her.

Fairtrade investerer i rent drikkevand til bønder

Fairtrade premium

Udover betalingen for bønnerne får kooperativet en premium per ton kakao. Denne premium fastsættes ligesom mindsteprisen af Fairtrade, og den er 10% af mindsteprisen, dvs. pt. 240 USD per ton kakao.

Afregningen af kakaobønnerne i forhold til vægten af bønnerne bliver tjekket af FLOCERT, som er Fairtrades uafhængige certificerings-enhed.

Alle kooperativer, der er underlagt Fairtrade-reglerne, skal lægge en nøjagtig plan for, hvordan de vil bruge deres Fairtrade premium. Kooperativernes regnskabstal skal desuden løbende kunne dokumentere, hvordan deres Fairtrade premium er anvendt i forhold til den plan, der er lagt. 

Gældende premium for såvel Fairtrade-kakao som andre Fairtrade-varer er altid offentligt tilgængelige og kan ses her.

Miljø og arbejdsforhold

Som en del af certificeringen og den løbende kontrol stilles der krav til at alle led i værdikæden, fra kakaoproducent til endelig distributør, opfylder en række standarder for bæredygtig produktion. 

Det gælder for miljøet såvel som for arbejdsforhold. For eksempel skal alle tilbyde en rimelig løn og gode sundheds og sikkerhedsforhold til alle ansatte.

Fairtrade tilbyder desuden rådgivning gennem netværket af andre certificerede producenter
til efteruddannelse og træningsforløb, finansiel rådgivning og markedsudvikling.

Læs mere om Fairtrade på fairtrade-maerket.dk.

Fairtrade miljøbeskyttelse skov