Kakakobonde med kakaobønner

Hvad betyder Fairtrade konkret?

De kakao-kooperativer, som Sv. Michelsen Chokolade handler med, er underlagt de internationale Fairtrade-regler.  Det betyder blandt andet, at kakaobønderne får minimumsbetaling for deres varer og en Fairtrade bonus, som de kan bruge til at investere i modernisering af deres landbrug og til at forbedre deres dyrkningsmetoder. Men hvilken reel betydning har det for kakaobønderne at være Fairtrade?

Alle led er certificeret af en uafhængig trediepart

Når du som forbruger køber vores Fairtrade chokolade, så ved du, at alle involverede led i vores værdikæde er certificeret af FLOCERT. FLOCERT er ikke en del af Fairtrade, men derimod en uafhængig organisation, der certificerer og kontrollerer Fairtrade-standarden og også en række andre andre sociale, handelsmæssige og miljømæssige standarder og codes of conducts. Sv. Michelsen Chokolade blev certificeret første gang i 2016 og gencertificeret i 2020. Du kan læse mere om FLOCERT her.

Fairtrade minimumspris

Kakaobønderne i kooperativet får en betaling for deres bønner, som enten er en såkaldt minimumspris eller markedsprisen, hvis den er højere end minimumsprisen. Minimumsprisen bliver fastsat for alle certificerede varer af Fairtrade og afspejler den pris, som en vare kan produceres lønsomt til. Den kan være forskellig fra land til land og bliver løbende opdateret.

Minimumsprisen er dermed den pris, som bønderne som minimum kan være sikre på at få for deres kakao, også selv om markedsprisen skulle falde, og de kan også være sikre på, at de kan leve af at sælge deres kakao, hvilket ellers ikke altid er tilfældet. På den måde er de altid garanteret minimumsprisen, som i 2019 blev øget med 20%, fra 2.000 USD per ton kakao til 2.400 USD.

Covid-19 har medført prisstigninger på mange råvarer, men den globale efterspørgsel på kakao er faldet, og det betyder, at priserne på kakao er faldet til under minimumsprisen, og at mange bønder dermed er nødt til at sælge deres kakao til priser, de ikke kan leve af.

Fairtrade er den eneste etiske mærkningsordning, der anvender faste minimumspriser.

Fairtrade investerer i rent drikkevand til bønder

Fairtrade premium

Udover betalingen for bønnerne får kooperativet en premium per ton kakao. Denne premium fastsættes ligesom mindsteprisen af Fairtrade, og den er 10% af mindsteprisen, dvs. pt. 240 USD per ton kakao.

Afregningen af kakaobønnerne i forhold til vægten af bønnerne bliver tjekket af FLOCERT, som er Fairtrades uafhængige certificerings-enhed.

Alle kooperativer, der er underlagt Fairtrade reglerne, skal lægge en nøjagtig plan for, hvordan de vil bruge deres Fairtrade premium. Kooperativernes regnskabstal skal desuden løbende kunne dokumentere, hvordan deres Fairtrade premium er anvendt i forhold til den plan, der er lagt.

Gældende minimumspriser og premium for såvel Fairtrade kakao som andre Fairtrade varer er altid offentligt tilgængelige og kan ses her.

Fairtrade miljøbeskyttelse skov

Miljø og arbejdsforhold

Som en del af certificeringen og den løbende kontrol stilles der krav til at alle led i værdikæden, fra kakaobonde til endelig distributør, opfylder en række standarder for bæredygtig produktion.

Det gælder for miljøet såvel som for arbejdsforhold. For eksempel skal alle tilbyde en rimelig løn og gode sundheds- og sikkerhedsforhold til alle ansatte.

Fairtrade tilbyder desuden rådgivning gennem netværket af andre certificerede producenter til efteruddannelse og træningsforløb, finansiel rådgivning og markedsudvikling.

Læs mere om Fairtrade på fairtrade-maerket.dk